Russlands suspensjon fra Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, gjør at rådgivningsprosessen for de delte bestandene i Barentshavet, som torsk og hyse, blir annerledes i år enn tidligere.

Det er Arctic Fisheries Working Group (AFWG) i regi av det internasjonale havforskningsrådet ICES som utvikler kvoteråd for fiske etter torsk, hyse, uer, snabeluer og blåkveite.