Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at Stortingets vedtak har skapt stor usikkerhet