Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at Stortingets vedtak har skapt stor usikkerhet i næringen som følge av at konsekvensene ikke var utredet på forhånd. Årsmøtet avholdes i Bodø torsdag denne uken.

Rettferdig fordeling

Årsmøtet mener at måten hjemfallet av strukturkvoter blir håndtert på, vil legge sterke føringer på hvordan den fremtidige fiskeflåten vil bli. Dersom Finnmarksmodellen skal beholdes, må hvert fartøy tildeles en kvote som kan gi grunnlag for en økonomisk lønnsom drift, mener Nordlandsfiskerne.

– Det må ikke bli slik at fartøy i en enkelt gruppe har flust opp å fiske på, samtidig som andre fartøy knapt kan overleve på den kvoten som tildeles, sier årsmøtet i vedtaket.