Forrige uke mottok Fiskeridirektoratet tips om fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland. Fiskeribladet har snakket med fiskere i regionen som har fått torsk i garna rundt ti nautiske mil fra et oppdrettsanlegg i Meløy.

Norcord er eneste torskeoppdretter i nærheten. Etter dialog med Fiskeridirektoratet ble de kjent med rømt oppdrettstorsk i området og meldte inn om mulig rømming, som de er pliktig å gjøre etter Akvakulturdriftsforskriften paragraf 38, som sier: «Det skal straks meldes fra til Fiskeridirektoratet dersom det er kjennskap til at fisk rømmer, eller når mistanke om rømming foreligger, uavhengig av om fisken har rømt fra egne eller andres produksjonsenheter eller installasjoner eller fra transportenheter.»