Denne saken ble først publisert 14. desember i 2022.

Havarikommisjonen har levert rapport om kollisjonen mellom det 118 meter lange lasteskipet «Edmy» og den 14,9 meter lange reketråleren «Tornado» utenfor Langesund 4. oktober 2022.

Kommisjonen viser til at da navigatøren på broen på lasteskipet sjekket radarbildet for mulige farer, oppfattet han at kursen som var satt mot København, var klar. Han så ikke fiskefartøyet.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Noe traff skipet i baugen

Navigatøren satt seg så akterut i styrhuset for å utføre kontorarbeid på pc-en. En halvtime senere, på samme kurs sydover med rundt 12 knops fart, merket han at noe traff skipet i baugen. Klokken 08.35 kolliderte lasteskipet med reketråleren.

Sammenstøtet førte til at fiskefartøyet la seg på siden, og kursen ble dreid rundt nesten 180 grader. Fartøyet hadde likevel fremdrift og fikk turnet fartøyet i riktig retning.

«Tornado» fikk blant annet skader på skansekledningen forut og i masta. Foto: Statens Havarikommisjon

De to fiskerne som befant seg om bord på «Tornado» kom fra hendelsen uskadd. Båten derimot fikk betydelige skader på skansekledningen på babord baug.

Lasterommet ble sjekket forut, men det ble ikke observert skader. Skipperen fortsatte derfor hiveprosessen, ettersom de hadde 600 meter igjen å hive.

Lekkasje ble oppdaget

Lasteskipet kalte opp reketråleren på VHF og spurte om fiskerne hadde behov for assistanse. Skipet ble bedt om å være stand by. Kystradio Sør kalte opp fiskefartøyet for å få status – på dette tidspunktet hadde mannskapet oppdaget en lekkasje i lasterommet og ba om assistanse. Fiskerne begynte å lense lasterommet, men pumpen gikk stadig tett da reker som hadde havnet under døren i sammenstøtet, satte seg fast i pumpen. Mannskapet fikk omsider tatt inn trålen, og fortsatte med ekstra pumper fra skjærgårdstjenestens båt som var ankommet stedet. Deretter satte de kursen mot Langesund, hvor «Tornado» ble dokksatt.

Havarikommisjonen opplyser at fiskefartøyet brukte både lanterner og dagsignal for tråling. Siden de ønsket å holde fiskeplassen sin skjult, hadde de ikke AIS-utsending på når lasteskipet satt sin kurs. Da var «Tornado» kun synlig som et radarekko uten AIS-merking på radar og ECDIS. Utsending på AIS ble aktivert 5–6 minutter før kollisjonen inntraff.

«Tornado» lå nesten stille med ca. 1 knops hastighet akterover og «Edmy» hadde en hastighet på 12,7 knop da kollisjonen inntraff. Foto: Skjermdump fra SMK-rapporten

– Ville bidratt

Havarikommisjonen skriver at etter deres vurdering, medførte bruken av navigasjonshjelpemidler som ECID og AIS at navigatøren på lasteskipet, som var alene på broen, i mindre grad brukte aktiv tradisjonell navigasjon med utkikk.

Videre var også brovaktalarmen, også deaktivert på lasteskipet på dagtid.

«Hadde brovaktalarmen vært påslått mener Havarikommisjonen at dette ville bidratt til en sikrere navigasjon», heter det i rapporten.

Havarikommisjonen mener at forventningen om at fartøy stort sett har AIS-utsending, kan gi en falsk trygghet da ikke alle farer nødvendigvis blir identifisert.

Videre skriver Havarikommisjonen at den har forståelse for at fiskere ønsker å skjule sin fiskeplass ved å ikke benytte AIS-utsending, men påpeker at da fjernes også en viktig digital sikkerhetsbarriere for å bli identifisert av andre fartøy.

«Selv om det var god sikt og fiskefartøyet var godt synlig med dagsignal og lanterner, ville tidligere aktiv utsending på AIS trolig økt sannsynligheten for at lasteskipet kunne identifisert fiskefartøyet», heter det i rapporten.