I en pressemelding opplyser Naturvernforbundet at de anmelder Grieg Seafood etter hendelsen der 15.000 liter klorløsning havnet i sjøen natt til 10. august ved selskapets lakseslakteri på Simanes i Alta.

Naturvernforbundet skriver i meldingen at de anmoder politiet om å prioritere saken. I meldingen skriver organisasjonen at de mener Grieg Seafood har brutt forurensningsloven og akvakulturloven.

96.000 laks døde

Seks dager etter hendelsen opplyste Grieg Seafood til IntraFish at hendelsen oppstod i sammenheng med kloroverføring fra en hovedtank til en dagtank.

Utslippet medførte at rundt 96.000 laks døde. I anledning hendelsen er det satt inn flere strakstiltak for å unngå at en slik lekkasje kan skje igjen.

Hos Griegs slakteri anvendes klor for å desinfisere vannet etter at det er brukt i slakteprosessene.

– Politiet har allerede vært koblet på fra første stund i denne saken og vi samarbeider godt med dem. Dette er en alvorlig hendelse som ikke skal skje. Vårt fokus har vært på å rydde opp etter oss på ansvarlig måte. Den uavhengige undersøkelsen av miljøkonsekvensene ligger åpent tilgjengelig på våre nettsider, ettersom det er stor etterspørsel fra lokalsamfunnet rundt oss om informasjon. Vi avventer nå myndighetenes undersøkelser, skriver samfunnskontakt i Grieg Seafood, Roger Pedersen, i en epost til IntraFish.

Startet etterforskning samme dag

Miljøkoordinator i Finnmark politidistrikt, Ernst Kristian Moe, opplyser i en e-post til IntraFish/Fiskeribladet at politiet startet etterforskning av klorutslippet umiddelbart samme dag som utslippet for å avklare hva som hadde skjedd.

– De viktigste etterforskningsskrittene er allerede gjennomført, gjennom en rekke avhør og innhenting av dokumenter, opplyser Moe.

Politiet bekrefter at de mottok anmeldelsen fra Naturvernforbundet 31.08.21.

– Anmeldelsen fra Naturvernforbundet har ingen praktisk betydning for politiets etterforskning, legger Moe til.

Politiet opplyser om at de prioriterer etterforskning av slike saker i tråd med Riksadvokatens føringer og prioriteringer.