En uke etter at politiet avsluttet søket etter Reidar Nilsen, som forliste med sjarken «Peik», er politiet nå i gang igjen med nye søk. Bakgrunnen for at politiet har valgt å videreføre søket, er anbefalinger om søkeområder fra Statens Havarikommisjon, informasjon fra Sjøfartsdirektoratet, forskjellige vitner og informasjon om temperaturer og strømforhold.

– Vi la aldri bort saken forrige uke. Etterforskningen har pågått i høygir for å samle inn ny informasjon slik at vi kunne gjenoppta søket, sier innsatsleder Einar Ingilæ i politiet i Finnmark.