Også mottak som kan ta imot selprodukter i 2023, kan nå søke om tilskudd, melder Fiskeridirektoratet tirsdag.

Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner, samme beløp som i fjor – og søknadsfristen er 24. februar.

Målet med tilskuddet er at selfangstnæringen (fartøy- og mottakssiden) skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, påpeker direktoratet.

Vilkåret for å tildele tilskudd til rederier er:

  • At de har tillatelse til å delta i selfangst i 2023, og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet.
  • Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn.

For mottak gjelder følgende vilkår:

  • Må ha nødvendige godkjenninger, herunder kjøperregistrering fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynets og godkjenning for produksjon av selolje.
  • Mottak må i tillegg ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratets fartøy- og deltakerseksjon om tillatelse innen 24. februar, opplyser direktoratet.

Gikk i null på selfangsten

I forbindelse med fjorårets selfangst, skrev Fiskeribladet at Bjørne Kvernmo på selfangsskuta «Havsel», anslo at det kostet ham 1 million kroner å satse på selfangst i Vestisen.

Kvernmo opplyste da at han gikk i null etter fjorårets sesong. Dårlig vær gjorde at selfangsten ikke ble helt det store – og Kvernmo tok rundt 1000 dyr. I tidligere sesonger har de tatt opp mot 4000 dyr.

Fiskeribladet gjorde et større intervju med den erfarne selfangeren, som startet på Ishavet som 21-åring i 1973 etter militæret og noen år til sjøs.

Den gang var det rundt 30 båter som drev med selfangst fordelt på Vestisen, Østisen og Newfoundland. I dag er det bare et fåtall igjen:

– Vi er bare noen få «vaskaller» igjen. Når våre gamle fangstskuter er borte, er alt over, sa Kvernmo i fjor mens han klargjorde for tur nummer 46 på selfangsten i fjor.

Fiskeribladet kjenner foreløpig ikke til om Kvernmo har tenkt seg ut igjen i isen i år.