Kystfiskarlaget meldte i forrige uke at det skulle etableres et nytt regionlag i Lofoten. Etter et stiftelsesmøte 15. november, er nå Kystfiskarlaget Vestfjorden offisielt stiftet.

– Etableringen av eget regionslag tas etter at medlemmer over tid har etterspurt ønske om det.

Det sier Petter Borgvatn Myklebust, som er oppnevnt som kontaktperson for det nystiftede laget, i en pressemelding onsdag.

Laget skal omfavne Kystfiskarlagets medlemmer fra Lofoten, inkludert Røst og Værøy, i tillegg til Steigen, Bodø og omegn.

– Vestfjorden er utgangspunktet vårt, og alle som er tilknyttet havområdet gjennom sin yrkesutøvelse som fisker ønsker vi kontakt med, uttaler Myklebust.

Han viser til at laget skal være en aktuell høringsinstans som kommuner og øvrige myndigheter kan henvende seg til når man trenger kystfiskernes råd i fiskerirelaterte saker, og viser blant annet til Lofotreguleringen som et nærliggende eksempel.