Daglig leder Ted Robin Endresen sier til Fiskeribladet at ti ansatte ved anleggene til Myre Fiskemottak i Kamøyvær og Honningsvåg er permittert.

– I Finnmark er det ikke råstoff så derfor må vi permittere noen i Honningsvåg og Kamøyvær. Det er dramatisk, og vi håper det skal endre seg i mai, sier Endresen til Fiskeribladet.

Det var Finnmarksposten som meldte om permitteringene først.

– Tilpasser oss

På Myre i Vesterålen tar fiskemottaket også ned staben midlertidig. Endresen kan ikke si nøyaktig hvor mange, men at det er en justering av sesongen.

– Vi tar ned antall sesongarbeidere, sesongen slutter en måned tidligere i år og vi tilpasser oss. Noen drar hjem og noen kontrakter blir sagt opp. Det er en annen måte å håndtere sesongen på i år. Mange av sesongarbeiderne kommer tilbake når hyse- og seifisket kommer i gang i mai, sier Endresen.

– Beklagelig

– Som ordfører synes jeg det er beklagelig at bedrifter må permittere, men det er åpenbart at det er på grunn av råstofftilgangen, sier Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen (Ap) til Fiskeribladet.

Han viser til at fiskerireguleringene kan skape slike situasjoner, da med hensynet om å bevare fiskeribestandene.

– Det viser på samme måte viktigheten av en god fiskeriforvaltning. Den må være så stabil som mulig, for å skape stabilitet i kystsamfunnene.

– Det er veldig beklagelig, men det er lite vi kan gjøre i det korte løp, følger han opp

Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen (Ap). Foto: Marius Fiskum

Peker ut åpen gruppe

– Er det aktuelt å be regjeringen eller rikspolitikken gjøre noe, slik Vardø kommune tidligere har bedt om?

– Om situasjonen blir så dramatisk som mange frykter, er det viktig at det vurderes intensive ordninger for de som er i næringen, slik at de kan omstille seg. Spesielt de i åpen gruppe. De må få muligheten til å omstille egen drift, og fiske på andre fiskeslag. Åpen gruppe må være i stand til å drive helårlig fiske. Det er min umiddelbare tanke, sier ordføreren.

– Godt skodd

Fiskerinæringen er den viktigste primærnæringen for Nordkapp kommune, og ifølge ordføreren er næringen avgjørende for sysselsettingen.

– De siste årene har vært veldig gode år. De som har vært lenge i næringen ser ut til å være godt skodd. Og selv om det er kvotenedgang nå, er prisene gode. Så det blir mindre dramatisk. Men jeg er bekymret for de unge som er kommet inn, og hvordan det vil gå med dem de neste årene. Det følger jeg nøye med på, sier ordføreren.