Søndag forliste sjarken «Peik» rett utenfor Slettnes fyr ved Gamvik i Finnmark. Om bord var Reidar Nilsen (74) og sønnen Remi Andre Nilsen (43). Remi Andre er funnet omkommet, mens Reidar ennå ikke er funnet.

Kort tid etter meldingen om ulykken kontaktet politiet Røde Kors for å få hjelp i søket etter de to som var om bord. En av dem som var med i søket, var operativ leder i Kjøllefjord hjelpekorps, Michael B. Elvestad.

– Vi kjørte ut en utkalling til våre folk for å høre hvem som kunne bistå.