Søndag forliste sjarken «Peik» rett utenfor Slettnes fyr ved