Pelagisk Forening melder at de etter et møte med fra Fiskeridirektoratet og Kystvakten, har fått en orientering om status på årets tobisfiske som startet i midten av april. Hensikten med møte var å finne ordninger for å gjennomføre fisket på best mulig måte.

Sammenlignet med fjoråret har årets fiske jevnt over gått veldig bra ifølge Kystvakten, som viser til at de aller fleste fartøy anstrenger seg for å for å unngå unngå unødig bifangst.

Kan bli inndratt

Fiskeridirektoratet gikk ut tidligere i år og sa at tobisfangster med for høy innblanding, kan bli inndratt.

«Inntil nå kan det også se ut som om det er mindre innblanding ved bruk av pelagisk trål fremfor bunntrål, men siden det hovedsakelig er fisket på Klondyke kan dette endre seg ved skifte av felt», melder Pelagisk Forening på sine nettsider.

Høyere innblanding

Men til tross for et jevnere tobisfiske i år, har det de siste dagene vært meldt om høyere innblanding av hvitfisk i fangstene enn tidligere. Dette gjelder spesielt i de tilfeller trålen kommer i bunnen.

«Kystvakten oppfordrer derfor alle fiskerne til å være oppmerksomme på denne problemstillingen - spesielt når de svinger eller når det er dårlig spredning på dørene. Inntil nå har Kystvakten valgt å ikke innføre RTC-områder, men dette kan bli aktuelt hvis ikke situasjonen forbedrer seg. Pelagisk Forening oppfordrer derfor alle fartøy om å være svært årvåkne i fisket slik at en unngår for stor innblanding av hvitfisk i fangstene», skriver Pelagisk Forening i sin orientering.