Dyrebeskyttelsen Norge Bodø reagerte på fugleskremselen med en død kråke over fiskehjeller på Værøy. De meldte fra til Mattilsynet.

– Mattilsynet har tidligere fått melding om døde kråker brukt som fugleskremsel over tørrfisk-heng. Dette er fulgt opp med vedtak og kråkene skal være fjernet, skriver seniorrådgiver Tore Nicolaysen i en epost til NRK.

På generelt grunnlag sier han det ikke er greit å henge døde dyr eller fugler over heng der fisk er til tørk.

Sverre Johansen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge, sier til NRK at han ikke anser dette som et utbredt fenomen, og at han støtter Mattilsynets tilnærming.