Blant dem som deltar på tiårsjubileet til BarentsWatch, er fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Sammen med direktørene for Kystverket og Fiskeridirektoratet skal han oppsummere betydningen nettportalen har hatt og fortsatt vil ha for informasjon knyttet til forvaltningen av norske hav- og kystområder.

Nordområdesatsing

BarentsWatch ble etablert av den rødgrønne regjeringen i 2012 som en del av nordområdesatsingen. Det var Jonas Gahr Støre, som den gang var utenriksminister, og tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen som lanserte BarentsWatch på Framsenteret i Tromsø i 2012.

Dagens fiskeriminister viser til BarentsWatch som en åpen informasjonsportal, som skal bidra til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte. Portalen har også en lukket del med et felles ressursregister for beredskaps- og redningsressurser, samt et skjermet havovervåknings- og samhandlingssystem.

BarentsWatch

BarentsWatch ble etablert av den rødgrønne regjeringen i 2012 som en del av nordområdesatsingen deres.

Jonas Gahr Støre, den gang utenriksminister, og tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen lanserte BarentsWatch på Framsenteret i Tromsø 31. mai 2012.

BarentsWatch skal utvikle pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester for de norske hav- og kystområdene.

BarentsWatch består av en åpen informasjonsportal, som skal bidra til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.

Systemet omfatter også en lukket del med et felles ressursregister for beredskaps- og redningsressurser og et skjermet havovervåknings- og samhandlingssystem.

Åtte departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak utviklingen av tjenesten.

Kontorsted er Tromsø, og selve utviklingsarbeidet utføres av kommersielle leverandører gjennom offentlige anskaffelser.

BarentsWatch er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, gjennom Kystverket.

Gleder seg

– Jeg gleder meg til å delta på jubileet til det som er en ti år gammel suksesshistorie, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding sendt ut av Nærings- og fiskeridepartementet.

– BarentsWatch samler og deler kunnskap om havområdene som kommer forvaltninga, næringa og allmennheten til gode. Regjeringen er opptatt av at BarentsWatch fortsetter å gjøre hverdagen til alle som bruker havet enklere og tryggere. Derfor økte vi bevilgningen i statsbudsjettet med ti millioner for inneværende år, sier Skjæran.