Valgnemndas leder Bjarni Sigurdsson redegjorde under Råfisklagets årsmøte onsdag at nemnda hadde en delt innstilling mellom Marita Sedeniussen og Ann Jorun Olsen fra Sjømannsforbundet.

Det ble til slutt Sedeniussen som trakk det lengste strået, etter at Sjømannsforbundet framsatte sitt forslag om å sette inn Olsen på fast plass. Dermed endte Olsen som første vara og Monica Amsen som andre vara til den helt nye styreplassen.

Det var Kyst og Fjord som omtalte dette først.

– Må få flere kvinner inn i næringen

Sedeniussen, som er fra Leknes i Lofoten, ble i november i fjor valgt inn i Fiskebåt Nord-styret. Hun er ikke aktiv fisker, men jobber administrativt i familierederiet Rowenta, som eies av faren og broren.

Å rekruttere flere kvinner til fiskerinæringen er blant sakene Sedeniussen tidligere har sagt hun vil sette på dagsordenen.

– Vi må få flere kvinner inn i næringen både som fiskere, men også i lederstillinger som skipper, styrmenn og maskinister og ikke minst redere. Kvinneandelen bør også bli større i styrer, utvalg og råd og som tillitsvalgte i interesseorganisasjoner, sa Sedeniussen til Fiskeribladet da hun ble valgt inn i Fiskebåt Nord-styret i november.

Utvidet styret

Som Fiskeribladet omtalte tidligere denne uken, hadde styret i sin innstilling til årsmøtet, lagt opp til vedtektsendringer, som skal sikre kvinnerepresentasjon i styret.

Styrets forslag til vedtak var at styret skal utvides med ett styremedlem og to vararepresentanter, og at begge kjønn skal være representert blant styremedlemmene som er valgt av årsmøtet. Styreplassen skal være uavhengig av fiskeriorganisasjonenes representanter i styret.

I tillegg til at dette ble vedtatt på årsmøtet, ble det også vedtatt at delegasjonene fra fiskeriorganisasjonene skal sikre representasjon av begge kjønn på årsmøtet, der det er mulig.

Styret i Norges Råfisklag 2022-2024, valgt på årsmøtet 11. mai 2022. Fra venstre: Mari-Ann Johansen (vara for Yngve Sørensen), Einar Mortensen (ansattrepresentant), Tom Vegard Kiil, Rolf Guttorm Kristoffersen, Roger Hansen, Kjell Otto Knoph, Arnstein Næss, Ida Pollan Thowsen (statens kontrollør), Ole Andreas Dahle, Jan Roger Lerbukt, Børre Johannessen. Marita Sedeniussen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Karianne Laagstein

– Ekstraordinært

Valgnemndas leder Bjarni Sigurdsson fra Fiskarlaget Nord har lang fartstid som utsending til Norges Råfisklags årsmøte, og han satt i valgnemnda også i 2021. Likevel synes han at arbeidet med å finne fram til årets styrekandidater har vært mer krevende enn tidligere.

– Tidligere har valgnemnda vært lojal mot forslagene som har kommet inn. Vi har vel strengt tatt hatt liten innflytelse på valget, og forslagene har blitt lagt fram uten særlig bråk eller motstand, sier Sigurdsson.

Bjarni Sigurdsson fra Fiskarlaget Nord har ledet valgnemnda til årsmøtet i Norges Fiskarlag. Foto: Karianne Laagstein

– I år ble det helt ekstraordinært, og et helt nytt kapittel for oss. Vi måtte skjerpe oss, sier den erfarne organisasjonsmannen.

Parallelt med at valgnemndas medlemmer jobbet med å finne aktuelle kandidater, jobbet administrasjonen med sitt forslag til endring av vedtektene. Dermed måtte nemnda jobbe ut fra en antakelse om at endringsforslagene ville gå gjennom på årsmøtet.

– Hvis de ikke gjorde det, måtte vi bare kastet forslagene våre på bålet, sier nemndlederen.

Han sier han er stolt og veldig fornøyd med resultatet, og at nemnda føler seg trygg på at de tre nye, kvinnelige representantene er godt skodd for oppgavene.

– Selv om det ble uenighet rundt valget av Sedeniussen, er vara Ann Jorunn Olsen absolutt også med «i gamet», sier han.

Styret i Norges Råfisklag 2022 til 2024:

Styreleder: Rolf Guttorm Kristoffersen, Nordland Fylkes Fiskarlag (2022 – 2023)

Nestleder: Jan Roger Lerbukt, Fiskebåt (2022 – 2023)

Styremedlemmer:

Fiskarlaget Nord: Yngve Sørensen, Tromsø, 1. vara: Mari-Ann Johansen, Tromvik, 2. vara: Tommy André Nilsen, Senjahopen

Nordland Fylkes Fiskarlag: Rolf Guttorm Kristoffersen, Myre, 1. vara: Jan Petter Børresen, Bøstad, 2. vara: Einar H. Meløysund, Engavågen

Møre og Romsdal Fiskarlag: Arnstein Næss, Smøla, 1. vara: Lars Kåre Kvila, Averøy, 2. vara: Lars Erik Hopmark, Smøla

Fiskebåt: Jan Roger Lerbukt, Tromsø, 1. vara: Kent Hansen, Sommarøy (valgt for ett år i 2021), 2. vara: Knut Roald Holmøy, Sortland

Frittstående medlem: Marita Sedeniussen, Leknes, 1. vara: Ann Jorunn Olsen, Laukvik, 2. vara: Monica Amsen, Andenes

Roger Hansen, Kjell-Otto Knoph, Ola Andreas Dahle, Børre Johannesen, Tom Vegar Kiil og Einar Mortensen var ikke på valg.