I et brev sendt til Fiskeridirektoratet 1. juni i år opplyser selskapet Benchmark Animal Health at en større mengde behandlingsvann som inneholdt lusemiddelet Ectosan Vet havnet i sjøen.

– Benchmark tar slike hendelser ekstremt alvorlig, og takker den raske responsen til både brønnbåt- og Benchmark-teamet for å reagere og respondere på situasjonen ansvarlig og effektivt, skriver fiskehelsesjef John Marshall i meldingen til direktoratet, som Intrafish har fått innsyn i.

110.000 liter

Utslippet ble ifølge selskapet forårsaket av menneskelig feil, og er estimert å være 110.000