– Det er relativt stor forskjell på sommeråpne mottak innenfor de ulike sonene Råfisklaget opererer i, sier Willy Godtliebsen omsetningssjef i Råfisklaget til Fiskeribladet.

Godtliebsen og Råfisklaget legger hver sommer ned en del arbeid i å ringe rundt til mottakene for å lage en oversikt over hvem som tar ferie.

– Ikke riktig alle mottakene er med i oversikten, noen kongekrabbe og rekeoppkjøper mangler, men vi har fått med de aller fleste. Oversikten finnes tilgjengelig på nettsiden vår med oppdaterte ferietidspunkter og kontaktinfo til de respektive mottakene, forteller omsetningssjefen.

Ungdomsfiskeordningen

Oversikten er ment som en hjelp til de fiskerne som ønsker å levere på sommeren. Det er blant annet nyttig informasjon til ungdom som har meldt seg til ungdomsfiskeordningen.

Se hvilke mottak som holder sommerstengt her.

– Vi har registrert omsetning merket ungdomsfiske på sluttseddel fra 130 båter så langt i år. På tilsvarende tidspunkt i fjor var antallet 135 båter, forteller Godtliebsen.

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Ifølge Fiskeridirektoratets oversikt over påmeldte ungdomsfiskere er det i år 539 ungdommer som driver fiske og nærmer 135 ungdommer opp til 16 år bosatt i Finnmark holder på med fangst av kongekrabbe.

Dårlig vær og ferie

- I Øst- og Vest-Finnmark som tilhører sone 1 og 2, holder mottakene åpent stort sett åpent hele sommeren. Det har med kongekrabben å gjøre, samt notseifisket som forgår på sommeren sier Godtliebsen.

I Troms og Vesterålen er det få fiskekjøpere som holder åpent hele sommeren. Lenger sør på Helgeland holder mange sommerstengt, mens i Trøndelag, og på Nordmøre holder de fleste mottakene åpent sommeren igjennom.

– I år er det første gang vi ikke har registreringer av kjøp fra kystflåten i Vesterålen. Kun en enslig liten juksefangst er levert til Nordmela på Andøya, det er det hele. Det illustrerer godt at det er sommertid for både fiskere og fiskekjøpere, sier Godtliebsen.

Mottaket J.M. Nilsen i Nordmela har holdt stengt i to uker når Fiskeribladet ringer.

– Ja, det stemmer med den lille juksafangsten og nå holder vi stengt. De aller fleste båtene i kystflåtene her i området driver blåkveitefiske og når den er ferdig blir det naturlig stopp mens fiskerne venter på å kunne gå i gang med det øvrige kvotefiskene på sei og andre arter, forteller Ole Jonny Nilsen.

Nilsen legger også til at det dårlige været den siste tiden har gjort det vanskelig for små båter å ro juksefiske.

– Også må sørge for at de som jobber for oss får den ferien de har krav på sier Nilsen.