Åtte døgn etter at innleide «Vendla» og Eros» startet loddetoktet fra Tromsø gir leder av toktet, forsker George Skaret, denne oppsummeringen halvveis ut i toktet:

– Vår første dekning i øst viste gode registreringer nord av Varangerhalvøya fra et stykke nord for kanten og inn mot kysten, og vi la opp et mindre område med tettere dekning her. Denne dekningen gjorde vi ferdig natt til mandag, og den bekreftet inntrykket med gode akustiske registreringer, store stimer på dagtid som spredte seg ut i lag høyere i vannsøylen på nattetid.