– Det er med den største tilfredsstillelse vi nå ser rederiet bli overtatt av gode kollegaer og venner, som vi har hatt det aller beste samarbeid med i alle år, sier Øystein Sandøy, som sammen med søskenbarna sine har drevet familierederiet Sjøvær i 60 år. Ved nyttår gir de seg ved roret.

– Vi er svært glade for at flinke fiskere fra linefamilien tar over Sjøvær. Det sier Øystein Sandøy i en pressemelding til Fiskeribladet.

Stolte over å ta over

Det er rederiene Leinebris og O. Husby Fiskebåtrederi som nå går sammen om å kjøpe Sjøvær Havfiske, med båt og kvoter. I dag har de hvert sitt havgående linefartøy med produksjon av sjøfryst torsk, hyse, blåkveite og sei, samt lange og brosme.

– Vi er stolte over å få ta over roret fra disse dyktige karene. Vi har allerede et veldig godt samarbeid mellom Herøy og Averøy i dagens rederi, og ser frem til å styrke kompetansen videre med Husby-familien, sier Paul Harald Leinebø fra Leinebris.

– Hva er måtte dere ut med for båt og kvoter?

– Vi kan vel si at det er et betydelig beløp, som vi klarer å få til ved å gå sammen om det, sier Leinebø.

Videre drift

Tanken er i første omgang å føre selskapet videre fra Måløy med drift som i dag, med supplement fra egne erfaringer med fellesfordeler på innkjøp og drift. Sammen ser de mulighetene for å utvikle et godt drevet rederi videre, med en større fleksibilitet og et bærekraftig fiskeri fremover.

– Vi brenner for linefiske og kvalitet. Med dette samarbeidet styrker vi oss for fremtiden, sier Ingvald-Jon Husby fra O. Husby Fiskebåtrederi.