Hovedredningssentralen i Sør-Norge fikk i 15-tiden mandag melding om en fisker som ikke var kommet hjem da han skulle. Mannen i slutten av 60-årene fisket alene fra en 27 fots sjark.

- Pårørende har vært bekymret, og derfor må vi lete etter ham, sier vakthavende redningsleder Jan Lillebøe ved Hovedredningssentralen til Fiskeribladet ved 16-tiden.

Redningshelikopter, redningsskøyte og Røde Kors-båt lette i området mellom Utsira og Ferkingstadøyene dit hvor den savnede fiskeren dro i 05-tiden mandag morgen.

Klokken 16:26 melder HRS Sør-Norge på Twitter om funn av båt og person i søksområdet.

- Vedkommende er bekreftet omkommet og vil bli fraktet til land av redningshelikopter fra Sola, heter det i meldingen.

Det er foreløpig ukjent om mannen er yrkesfisker eller fritidsfisker.

Pårørende er varslet om funnet.

– Vi vet ikke noe om årsakene til at dette har skjedd. Personen ble funnet i vannet ved båten, sier redningsleder Thoralf Juva ved HRS til Haugesunds Avis.