Andøya Space får godkjent finansiering på totalt 365,6 millioner kroner. Dermed gir regjeringen klarsignal for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag.

Første satellittoppskytning fra Andøya forventes å finne sted i løpet av tredje kvartal 2022, viser NFD til.

– Tett dialog med fiskerinæringen

I meldingen påpekes det at det har vært viktig for regjeringen å legge til rette for sameksistens mellom satellittoppskytingsbasen og andre næringer på og rundt Andøya.

– Andøya Space har hatt tett dialog med fiskerinæringen og reiselivsnæringen for å finne gode løsninger for sameksistens. Vi forventer at partene fortsatt viser vilje til dialog og konstruktivt samarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø.