Det skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlagets årsmelding. Staurbæringen som den avgående lederen i Norges Fiskarlag omtaler i årsmeldingen, er i stor grad opplevelsen