Justervesenet har gjennomført kontroller av om lag 40 fiskemottak i Nord-Norge, opplyses det i en pressemelding mandag.

– Resultatene viser at det er behov for videre tilsyn, og bedre dialog med fiskerinæringen samt leverandører av måleutstyr, heter det i meldingen.

Justervesenet har i løpet av høsten kontrollert omtrent 30 fiskemottak for hvitfisk i området Vardø i øst til Øksfjord i vest.

Store veiefeil

De viktigste feilene som ble avdekket var store veiefeil eller bruk av måleutstyr som ikke er godkjent for bruk, opplyses det i meldingen. Tjuetre større mangler og førtiseks mindre mangler eller pålegg, er ifølge kontrollørene et høyt antall, men likevel utvikling i positiv retning.

Innen pelagisk sektor ble i alt åtte aktører besøkt i løpet av tilsynet i nord. Av de åtte aktørene var det kun én aktør som ikke hadde avvik på noen vekter, opplyses det.

– Det er framdrift i fiskerinæringa, men fremdeles forbedringspotensial. Mange av aktørene opplever vi som positive til tilsynet og dialogen med dem har vært konstruktiv. De ønsker dialog og mer informasjon. Men når det er et så høyt antall avvik som dette kan det gå på bekostning av tilliten til næringa. Her har vi en jobb å gjøre, uttaler avdelingsdirektør for tilsyn, Nils Magnar Thomassen, i Justervesenet i pressemeldingen.