Janne-Grete Strand Aasnæs er havfiskebåtreder i Strand-rederiet i Ålesund. Hun og søskenbarnet Solveig Strand, har en fabrikktråler og en ringnotbåt hver. Den nye styrelederen har tidligere hatt styreverv i organisasjonen.

– Fiskeflåten står foran mange utfordringer. En av sakene vi kommer til å jobbe med fremover er å sikre at vi kommer oss gjennom det grønne skiftet på en god måte, slik at vi står like sterkt etter omleggingen som vi gjør nå. Dette omfatter saker som CO2-avgift, sameksistens med andre næringer i havet og at vi ikke får svekka rammevilkårene for næringen, sier Aasnæs i en pressemelding.