Det sa Stig Arne Sævik da han la frem valgnemdas innstilling for landsmøtet i Norges Fiskarlag torsdag.

– Dette har ikke vært den letteste oppgaven jeg har vært satt til, sa han og fortalte hvordan valgnemda har jobbet.

Det snakkes i gangene før avstemmingen. Foto: Lena Knutli

– Ingen quick fix

– Da valgkomiteen ble utnevnt oppfordret sentralstyret oss om å finne kvinnelige kandidater til det nye styret. I den forbindelse sendte vi ut en ekstra anmodning til fylkeslagene om å innstille på og finne damer til vervene.