Nærings- og fiskeridepartementet melder at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møtte sin britiske kollega Victoria Prentis til fiskeripolitiske samtaler under Aqua Nor mandag. På dagsorden stod bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia for 2022, og handel med sjømat.

Diskuterte helsesertifikat

– Vi vil bygge videre på det langvarige samarbeidet om forvaltning og adgang til hverandres fiskerisoner fra da Storbritannia var medlem av EU. Jeg oppfattet at minister Prentis har et oppriktig ønske om at vi skal finne løsninger for 2022, etter dette overgangsåret hvor Storbritannia har måttet etablere seg i en helt ny situasjon, sier Ingebrigtsen i en uttalelse.

Departementet viser til at ministrene også drøftet de kravene om helsesertifikat ved eksport av sjømat fra Norge til Storbritannia. I tillegg til behovet for gode digitale løsninger innebærer dette noen nye utfordringer for etablert logistikk i sjømathandelen. Kommer partene i en konstruktiv dialog på teknisk nivå, har fiskeri- og sjømatministeren tro på at også dette kan løses, heter det i meldingen.