FMC-seksjonen i Fiskeridirektoratet er en døgnåpent sentral som bistår fiskere med spørsmål knyttet til rapportering og sporing. Jens Altern Wathne har