Villaksen vil trolig bli rødlistet, meldte NRK denne uken, og viser til at elveeiere og elvefiskere krever lukkede anlegg. Ove Trellevik sier at hensynet til elveeierne og elvefiskerne er altfor fremtredende i forvaltningen av villaksen.

– Det politiske ansvaret for all forvaltning av fisk må samles i Næring og Fiskeridepartementet, sier han.

Ikke det beste

Trellevik er stortingsrepresentant for Hordaland Høyre og står som nummer to, etter Erna Solberg på Høyres liste i årets valg. Han viser til at erfaringene med at anadrom laksefisk, laks, sjøørret og sjørøye, politisk forvaltes av Klima og Miljøverndepartementet, ikke nødvendigvis er det beste for disse ville fiskeartene.