Vol.no skriver at Sortland kommune i dag skal avgjøre om de skal benytte seg av sin forkjøpsrett til kraftaksjene for å sikre seg Øksnes kommunes andel i Vesterålkraft. Til sammen dreier det seg om 215 millioner kroner, ifølge avisen.

Det vil sørge for at kommunen vil eie mer enn 50 prosent av aksjene som igjen sørger for at kommunen kan overdra aksjene videre uten at det utløser forkjøpsrett for andre eiere.

Holmøy på banen

Kommunen har selv ikke økonomi til å sikre handelen. Det har til gjengjeld Holmøy Maritime. Ved å etablere et selskap sammen med kommunen, vil de sørge for at kraftselskapet forblir på lokale hender, skriver Vol.no.

Knut Roald Holmøy har en fot innenfor en rekke bransjer; fiskeri, havbruk, eiendom og nå får han kanskje en fot også innen kraftbransjen. Foto: Silje Helene Nilsen

Saken behandles fredag i et lukket kommunestyremøte og politikerne er forelagt følgende forslag:

1. Sortland kommune benytter sin forkjøpsrett/innløsninsrett ovenfor Øksnes kommunes andel av Vesterålskraft AS, inntil MNOK 215.

2. Sortland kommune overdrar 30/35 andeler i Vesterålskraft AS til SUS

Holmøy Maritime AS er eid av Holmøy Holding, som også eier fiskebåtrederiet Prestfjord AS og Eidsfjord Sjøfarm. Holmøy Maritime AS eier igjen Holmøy Fryseterminal, har en 98,42 prosent eierandel i Vesterålen Havbruk Produksjonslag AS, samt 50 prosent eierandel i Nor Seafoods.