Det sier administrerende direktør Eirik Torbergsen i fryselageret Tromsøterminalen.

De to store politiske sakene for tiden er korona og strømpriser. Strømprisene er for tiden rekordhøge i Sør-Norge. Prisene er også høge nord for Stad, men betydelige lavere enn i sør.

Torbergsen sier at for fryselageret for fisk, Tromsøterminalen, er strøm den største utgiftsposten etter personalutgifter.

Kontrakt versus spot

– Men det har ikke vært så galt som vi kunne frykte. Vi følger jo godt med på strømprisene, og vi skulle kanskje ha gått inn på en toårskontrakt på strøm i fjor sommer da det var gunstig å tegne kontrakt, sier han.