Det hele går av stabelen på Hotel Bristol i Oslo tirsdag og onsdag denne uken.

I streamen over kan du følge møtet direkte fra klokken 09.00.

Etter innledninger av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og Fiskebåt-direktør Audun Maråk åpnes det for debatt om regjeringens kvotemelding.

Etter lunsj er det klima og det grønne skiftet som skal diskuteres. Fiskebåt har hentet inn spesialrådgiver Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet som innleder.

Arnstein Eknes, segmentdirektør for spesialskip i DNV, kommer også og skal trekke paralleller mellom fiskeflåten og andre fartøygrupper. Havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø er også på plass i Oslo.

Onsdag er det årsmøtesaker og fremtidig organisering som står på dagsordenen.