Her er programmet for møtet:

  • Kl. 10.00 – 10.30: Konstituering

- Årsmøtesaker

- Pause

  • Kl. 10.45 – 12.45: Næringspolitisk debatt med:

- Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran / statssekretær Vidar Ulriksen

- Administrerende direktør Inger-Marie Sperre – Brødrene Sperre

- Daglig leder Rose-Mari Berge – Lurøyveiding AS, Kystgruppen

- Administrerende direktør Jonny Berfjord – Norges Sildesalgslag

- Stortingsrepresentant Olve Grotle – Næringskomiteen Høyre

Debatten ledes av Jan-Erik Larsen, Kruse Larsen

  • Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
  • Kl. 14.00 – 16.00 Årsmøtesaker
  • Sak 3: Årsrapport
  • Sak 5: Administrasjonens orientering, Jonny Berfjord
  • Sak 8: Prisinformasjonssaken, Randi Ødegaard