Ordet sportsvaske er årets ord, men Språkrådet har også laget en ti på topp-liste, og der finner man et maritimt nyord: Havnespy.

Dette noe uappetittlige begrepet er satt på noe som er blitt et stort problem langs vestlandskysten. Sjøpungarten har spredd seg langs kysten med skipstrafikken fra Japan, og havnespy kveler både dyr og plante.

– Etterleddet -spy er tradisjonelt brukt i sammensatte ord som betegner noe slimaktig. Havnespy er et treffende ord for en vekst som kan være til forveksling lik oppkast, og som dessuten er uønsket i våre havområder, skriver Språkrådet i sin omtale.

Arten ble oppdaget i Engøysundet i Stavanger, i august i fjor. I år er den også oppdaget i Haugesund og på Askøy utenfor Bergen. Forskerne mener det er et tidsspørsmål før den sprer seg videre, uten at det er gode metoder for å hindre det.

Her er en video fra Havforskningsinstituttet som viser havnespy i Stavanger Havn: