Det opprinnelige rådet for kysttorsk nord for 67 grader var at det ikke bør bli fisket kysttorsk i 2022, og at det bør lages en gjenoppbyggingsplan for bestanden. Nå snur altså instituttet og gir et råd på 7865 tonn neste år. Det går frem av en artikkel på instituttets nettside.

Forskningssjef Geir Huse ved HI beklager feilen. Foto: Arne Fenstad

– Feilen har sitt opphav i at en rekke innsamlede øresteiner fra kysttorsk ble feilaktig klassifisert som skrei. Det så derfor ut som om det var mindre kysttorsk i fjor enn det faktisk var, forklarer forskingsdirektør Geir Huse i en uttalelse.

Formen på øresteinen er den gjeldende metoden for å skille fiskene fra hverandre på forskingstokt.

Beklager feilen

– Vi beklager at kvalitetssikringen vår sviktet i dette tilfellet. Vi er samtidig glade for å ha fanget opp feilen og fått korrigert bildet vårt av kysttorskbestanden før starten av kvoteåret, sier Huse.

HI opplyser at de tok kontakt med Det internasjonale havforskningsrådet ICES, etter at feilen ble oppdaget.

Forskerne beregnet deretter bestanden på nytt, og reviderte dermed kvoterådet for neste år. Plutselig så det litt lysere ut for kysttorsken i nord.

Det nye anslaget for gytebestandsstørrelse er 92.630 tonn, en økning på 16 prosent sammenlignet med kvoterådet i juni.

Huse sier de har iverksatt tiltak for å forhindre at samme feil skal skje igjen. Videre opplyser HI at det fortsatt er behov for en gjenoppbyggingsplan for kysttorsken.

Det er øresteiner som er det viktigste forskerne tyr til for å kunne skille skrei og kysttorsk. Men nå har forskerne oppdaget at de feilaktig klassifiserte ørestein fra kysttorsk som skrei. Foto: Havforskningsinstituttet

- Ingen unnskyldning

Om bakgrunnen for at feilen kunne skje, sier Huse:

– Toktbemanningen var noe redusert i fjor, og grunnet koronapandemien var det færre fysiske møte på land der øresteinsleserne normalt drøfter resultatene sine. I tillegg kom omleggingen til ny rådgivning etter metoderevisjonen. Dette bidro til at feilklassifiseringen fikk slippe gjennom. Men det er naturligvis ingen unnskyldning, sier han.

HI viser videre til at de har gått nøye gjennom tilsvarende data fra tidligere år, og at de kan konstatere at samme typen feil ikke er gjort tidligere.

Uten MSC-sertifisering

Fiskeribladet omtalte i september at Norges Fiskarlag mener at kysttorskbestanden er i langt bedre stand enn det forskerne sier, og at Havforskningsinstituttet skulle gå gjennom dataene sine på nytt.

Bakgrunnen for at kommende skreisesong må gjennomføres uten MSC-sertifisering for deler av hyse- og torskefisket, er nettopp de uløste bestandsutfordringene med kysttorsken nord for 62-graden.