I forbindelse med at HI kartla gyteaktivitet i Nordsjøen for regulering av seismikkaktivitet, ble det oppdaget fire nye arter. Det melder instituttet på sine nettsider.

Sårbare for seismikk

Bakgrunnen for denne kartleggingen som instituttet gjør, er at fiskeegg og - larver, kan være sårbare i møte med seismikk. For å kunne gjennomføre slik olje-leteaktivitet mest mulig skånsomt, er industrien avhengig av å vite hvor og når fisken gyter. Da kan de unngå områder og tider som potensielt kan gi skader.

Derfor har havforskere brukt de siste fire årene på å kartlegge forekomsten av fiskeegg og fiskelarver i Nordsjøen.

Dataene som er samlet inn skal i utgangspunktet bidra til å regulere seismikkaktivitet. Forskerne har også gjort en rekke spennende «bonusfunn» i prosjektets studieområde.

Fire nykommere

– Det har lenge vært et behov for et mer detaljert og oppdatert bilde over sammensetning for ulike fiskearter, og deres gyteforløp i Nordsjøen. Nå har vi også funnet fire arter som tidligere ikke er observert å ha gyteaktivitet i området, sier forsker og prosjektleder Bjørn Krafft.

De fire nykommerne er piggkutling (Buenia jeffreysii), krystallkutling (Crystallogobius linearis), fireflekket var (Lepidorhumbus boscii) og atlantisk uer (Sebastes fasciatus). Sistnevnte er i familie med ueren som vi er vant til ved kysten.

41 ulike arter

I likhet med den norske ueren, er også den atlantiske ueren rødlistet av verdens naturvernunion (IUCN). Denne uer-arten hører til i den nord-vestlige delen av Atlanterhavet, og det er første gangen HI har registrert at den gyter i Nordsjøen, viser HI til.

– Tiden vil vise om den faktisk har etablert seg her og om den vil konkurrere med våre egne arter, sier Krafft.

Totalt registrerte forskerne 41 ulike arter i løpet av prosjektperioden.