Webinaret skal først og fremst vektlegge havbruk, skriver instituttet på sine hjemmesider. Målgruppen er forvaltere, politikere og næringsaktører. Havforskerne vil blant annet dele kunnskap om hvordan strømmodeller