En investering på 2,8 trillioner dollar i dag, kan gi 15,5 trillioner i 2050, dersom de skjer innenfor bærekraftige havbaserte investeringer. Tallene ble