Reidar Nilsen (74) er antatt omkommet, mens sønnen Remi Andre Nilsen (43) er funnet omkommet etter at sjarken «Peik» forliste nord for Gamvik i Finnmark. Avdeling for sjøfart i Statens havarikommisjon har