Rapporten er klar etter en kantring av arbeidsbåten «Smolten» 29. november 2019.

Cirka klokken 15.30 kantret en 28-fots arbeidsbåt med to røktere fra Lovundlaks om bord. De var på vei hjem fra et oppdrettsanlegg ved Måvær i Lurøy kommune, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

Umiddelbart etter meldingen om forliset ble det iverksatt en omfattende redningsaksjon. Redningsskøyte, helikoptertjeneste, ambulansebåt, fiskebåter, ferge og andre aktører deltok.

To timer senere ble den kantrede båten og en av de savnede reddet. Den andre personen har til tross for omfattende søk ikke blitt funnet.

Anbefaler forbedringer

Undersøkelsen av ulykken har vist at det er behov for å bedre sikkerheten for persontransport innen havbruksnæringen, konkluderer kommisjonen. De kommer deretter med anbefalte forbedringer.

  • Undersøkelsen av ulykken viser at båtens værbegrensninger var ukjent. Dette må gjøres bedre kjent i den daglige driften.
  • Det er også nødvendig å øke bevisstheten blant røkterne og skipsbesetning om hvilke risikoer de står overfor, og hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere risiko.
  • Krav til kompetanse hos førere og utrusting av arbeidsbåter som transporterer personer bør tydeliggjøres.
  • Myndighetenes veiledning og tilsyn av havbruksnæringen bør bedres.

Fire sikkerhetstilrådinger

Statens havarikommisjonen retter tre sikkerhetstilrådinger til Sjøfartsdirektoratet og en til både Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet:

1. Statens havarikommisjon anbefaler at Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak som øker bevisstheten om arbeidsbåtenes operasjonelle begrensninger, inkludert værbegrensninger, hos virksomheter og brukere i havbruksnæringen. Formålet er at bedriftene skal ivareta dette bedre i opplæring og planlegging av arbeidsoperasjoner

2. Statens havarikommisjon tilrår at Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak for å bidra til at risikovurderinger bedre innlemmes i virksomhetenes opplæring og den praktiske planlegging av arbeidsoppgavene.

3. Statens havarikommisjon tilrår at Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak som sørger for tilstrekkelig krav for persontransport og at virksomhetene i havbruksnæringen kjenner til kompetansekrav for førere av arbeidsbåtene som transporterer personer samt krav til utrustning av båtene.

4. Statens havarikommisjon tilrår Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet i felleskap å gjennomgå regelverk og tilsynsansvar og avtale avgrensninger for å gi forbedret veiledning til havbruksnæringen, tilstrekkelig fagkunnskap for tilsynspersonell, samt tilsynsvirksomhet som møter næringens behov.

Behovet øker

Havbruksnæringen er ventet å vokse, og flere av oppdrettsanleggene vil være lengre til havs. Dette øker behovet for transport av personer i mer krevende farvann, fastslår Havarikommisjonen.,

De anbefalte forbedringene vil kunne gjøre at røkterne og andre i havbruksnæringen får en tryggere hverdag og at næringen får et mer effektivt tilsyn.