Det er det russiske nettstedet fishnews.ru som viser til at den russiske fiskerietaten Rosrybolovstvo nå har offentliggjort utvelgelsen av nye investeringskvoteprosjekter. Dette er den åttende søknadsrunde der det gis tilgang på fangstkvoter til investeringsformål.

I denne søknadsrunden ble næringen tilbudt å bygge middels store fartøy med lengder på minst 50 meter, finansiert av kvoter på torsk i Vest-Beringhavet og Tsjuktsjerhavet, og på kveite og isgalt/skolest i sonen i Vest-Beringhavet.

Kommisjonen har godkjent søknader på seks prosjekter: fire fra selskapet JAMSy (Kamtsjatka), ett fra Sigma Marin Technology (Khabarovsk-territoriet) og ett fra Treska DV, også fra Khabarovsk-territoriet.

Siden den totale andelen av kvotene samlet utgjør over 100 prosent, ble det bestemt å avholde auksjon i den hensikt å få redusert kvotelottene til investeringsformål.

Nettstedet melder også at selskapet V.I. Lenins har oppfylt forpliktelser for bygging av et middelsstort fartøy med en lengde på minimum 35 meter. Dermed kan selskapet gå i gang med å fiske på de investeringskvotene det er tildelt med denne flåteenheten som garanti.

Videre ble det vedtatt å forlenge fristene på byggingen av en rekke fartøy og foredlingsfabrikker på land, melder fishnews.ru.