Det er Fiskebåt som melder at Nærings- og fiskeridepartementet skriver i et brev til forbundet at de nå ber direktoratet se nærmere på praksisen rundt gebyr på tjenester.

Fiskeribladet omtalte de heftige prisøkningene like over nyttår, der det viser seg at enkelte gebyrsatser har økt med 400 prosent på ett år.

Basert på skjønn før

I svarbrevet fra departementet blir den kraftige prisøkningen forklart med at enkelte gebyr har vært sterkt underpriset - og ikke stått i forhold til den kostnaden Fiskeridirektoratet har hatt med saksbehandlingen, viser Fiskebåt til.

«Dette blir forklart med at prisingen av gebyr i Fiskeridirektoratet tidligere var basert på skjønn. Nå har bedret tidsregistrering synliggjort at gebyrene for fartøysaker har vært sterkt underpriset», skriver departementet i brevet, viser Fiskebåt til.

Kan bli høring

I brevet påpeker departementet videre at det ikke er gjort endringer i gebyrstrukturen i forhold til tidligere år, utover justeringen av satsene.

«Departementet ser likevel at det kan være tjenelig se nærmere på inndelingen i søknadstyper og prisingen av disse, for å unngå at enkelte søknadstyper blir overpriset. Eventuelle endringer i gebyrstrukturen som følge av denne gjennomgangen vil bli sendt på høring».

Under kan du se et noen av gebyrsatsene som har hatt en kraftig økning. I tillegg viser altså Fiskebåt til gebyrsatser som har økt med 400 prosent på ett år: