Mo var ordfører i hjemkommunen fra 2003 til 2015.

Han var innvalgt på Sametinget for Arbeiderpartiet fra sin valgkrets Gáisi fra 2017. Mo fikk permisjon fra Sametinget i 2020.

Han var fylkesrådsleder fra 2019 fram til sin død. Han har også vært leder av Troms Arbeiderparti, og satt i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Stor sorg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skriver blant annet dette på Facebook om Mos bortgang:

«Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Bjørn Inge Mo er død. Bjørn Inge var en nær partikamerat og en politisk bauta i nord, som vil bli dypt savnet i hele landet, i Arbeiderpartiet og på tvers av partiskillene.»

Bjørn Inge Mo drev gårdsbruk hjemme i Kåfjord.

– Markant politisk leder

Mo har brukt mye energi på å legge til rette for skilsmissen mellom de sammenslåtte fylkene Finnmark og Troms.

– Det var med sjokk vi mottok det triste budskapet om Bjørn Inge Mos bortgang. Troms og Finnmark har mistet en markant politisk leder, en som alltid bydde seg frem for å målbære en sak for fylket og landsdelen, og som alltid hadde tid til å møte alle som bad om hans tid. Han lyttet til deres budskap, og for å gi gode råd på veien videre. Bjørn Inge så alltid mennesket først. Ung eller gammel, uansett tittel eller ligningsattest. Etter et møte med Bjørn Inge Mo satt alle igjen med hans smittende, gode humør og lune smil, sier fylkesordfører Tarjei Jensen Bech, fylkesrådets nestleder Ronald Wærnes og leder i Troms Arbeiderparti, Nils Ole Foshaug i en felles uttalelse.