Forsvaret har planet om å opprette åtte permanente skyte- og øvingsfelt ved Finnmarkskysten. Aldri før har Forsvaret hatt permanente felt lenger nord enn Kvænangen. Flere mener dette vil provosere Russland, og flere mener dette vil gå sterkt utover fiskerinæringen i Finnmark, blant annet Geir Jørgensen i Rødt. Det melder NRK onsdag.

Rammer fiskeriaktivitet

– Når områdene blir lagt ut til skytefelt så er det forbud mot all annen bruk der da. Vi har eksempler lenger sør på kysten, Andøya, hvor det er lagt ut områder til skytefelt og det er store hindringer for fiskeflåten i disse områdene, sier han til kanalen.

Fiskeribladet har tidligere skrevet hvordan øvelsesaktivitet rundt Andøya rammer blant andre blåkveitefiskerne. Havområder beslaglegges av sikkerhetsgrunner i økende grad hele året, enten det er romfart eller forsvar som utløser aktiviteten.

I konflikt

NRK viser til at Forsvaret i sitt høringsnotat lister opp at seks av de åtte feltene i Finnmark kan havne i konflikt med fiskerinæringen, fordi det periodevis er stor aktivitet fra fiskeflåten her.

Senior rådgiver i Norges Fiskarlag, Maria Pettersvik Arvnes, forklarer til NRK at det vil være mulig å bruke feltene til fiske i de periodene de ikke foregår skytetrening der.

– Slik jeg leser saken vil det være mulig for fiskerinæringen å bruke områdene som normalt hele året, bortsett fra de ukene Forsvaret er der.