Førstkommende mandag er planen å starte opp driften i Havøysund gjennom et nytt driftsselskap – Frydenbø Industri Havøy AS.

«Slippen» i Havøysund har hatt kontinuerlig drift fra 1935 fram til i sommer da driftsselskapet meldte oppbud 19. juli.

– Utfallet i tvisten om Arctic Wolf, ble utløsende faktor etter flere år med sviktende resultater i selskapet, skrev selskapet i en pressemelding.

Brann i snøkrabbebåten «Arctic Wolf» ved Havøysund Patentslipp. Foto: Christen Selvåg/Politiet

Dømt til å betale 5,6 millioner kroner

I 2017 begynte det å brenne i snøkrabbebåten «Arctic Wolf» da den lå i tørrdokk på verkstedet Frydenbø Havøysund AS. Over 30 mann, redningsskøyte, sivilforsvar, en skjæreslukker og innsats fra fem kommuner måtte til for å slukke båtbrannen.

To år etter brannen gikk Frydenbø til søksmål mot rederiet Arctic Wolf AS og krevde erstatning for kostnader som følge av at båten var skadet og lå på verkstedet. Disse kostnadene dreide seg om arbeid, kaileie og havneavgifter.

Først etter at rederiet Arctic Wolf ble saksøkt i 2019, reiste de motsøksmål med krav om erstatning for et økonomisk tap på 98 millioner kroner som følge av brannen i 2017.

Det hele endte med at Frydenbø Havøysund ble dømt til å betale 5,6 millioner i erstatning og meldte dermed oppbud.

I 2017 skulle Frydenbø klasse snøkrabbebåten «Arctic Wolf» og utføre sveisearbeid i båten i Havøysund. Det var da brannen startet. Foto: Jan-Eric Bengtsson

– Vi har veldig tro på markedet

«Etter kjøpet av boet har Frydenbø jobbet godt sammen med lokale aktører for å få på plass et lokalt konsortium som kan bidra med kunnskap om lokalmarkedet og være med på eiersiden», står det i pressemeldingen om at Frydenbø Industri AS vil starte opp driften på slippen.

– Vi har veldig tro på markedet i Finnmark og har ønsket å få til en lokal forankring av et nytt driftsselskap. Vi er derfor veldig glade for at vi nå får til en oppstart på anlegget sammen med lokale aktører, uttaler administrerende direktør i Frydenbø Industri AS, Per Jarle Røyrvik, i pressemeldingen.

Per Jarle Røyrvik, Administrerende direktør i Frydenbø Industri AS Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Eiersammensetning er ikke avklart

Denne uken har partene blitt enige, og man starter opp allerede neste uke. Frydenbø vil være majoritetseier, men endelig eiersammensetning er ikke avklart. Majoriteten av eierne utenom Frydenbø vil være ansatte som skal jobbe ved slippen.

– Vi ser fram til sammen med Frydenbø Industri å igjen skape en solid bedrift med bærekraftige arbeidsplasser, uttaler ny daglig leder Arnt Helge Knutsen.