Fiskeridirektoratet krever at fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon må være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret for å bli registrert i kjøperregisteret.

Dette vil gjelde fra 1. januar 2022.

Fiskerne det gjelder er blitt registrert i et eget Excel-regneark hos Fiskeridirektoratet. Dette skyldes at det ikke har vært teknisk mulig å legge dem inn i kjøperregisteret uten et organisasjonsnummer, skriver direktoratet i en pressemelding.