Det er 26 år gamle Jo Aron Kvinge Rogne fra Longva i Møre og Romsdal som er antatt omkommet. Han ble meldt savnet fra frysetråleren «Langenes» tirsdag kveld. Det opplyser politiet som frigir navnet i samråd med familien.

Det var i ettermiddag Hovedredningssentralen Nord-Norge i Bodø meldte at søket etter den savnede fiskeren ble avsluttet og at vedkommende nå antas å være omkommet.

– Verste tenkelige utfallet

Tore Roaldsnes, daglig leder i rederiet Bluewild som eier frysetråleren, er i sorg etter å ha fulgt leteaksjonen siden han fikk meldingen tirsdag kveld.

– Vi har fått det verst tenkelige utfallet på denne tragiske hendelsen.

Han retter all medfølelse til pårørende og mannskap, som nå står i en svært krevende situasjon. Samtidig vil han rette en stor takk til de mange som har bidratt i siste døgns søk etter den 26 år gamle Jo Aron Kvinge Rogne.

Tore Roaldsen, reder i Bluewild som eier tråleren «Langenes», retter tankene til pårørende av fiskeren som nå er antatt omkommet. Foto: Lena Knutli

Stor leteaksjon

Totalt elleve fiskefartøy, deriblant en russiske tråler, deltok i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble koordinert av Hovedredningssentralen Nord-Norge, mens kystvaktskipet «KV Barentshav» ledet søket på sjøen. I tillegg ble to redningshelikoptre satt inn i letingen.

Det var tirsdag kveld rederiet mottok melding fra skipperen på «Langenes» om at et besetningsmedlem var savnet. Tråleren med et mannskap på 20, befant seg i Barentshavet, nord for Bjørnøya. Rederiet satt krisestab og pårørende ble varslet, samtidig med at Hovedredningssentralen iverksatte en omfattende søk- og redningsaksjon, skriver rederiet i en pressemelding.

Det var tirsdag kveld at en fisker ble meldt savnet fra frysetråleren «Langenes». Foto: Geir Vinnes (arkiv)

Ivaretar pårørende

– Alt fokus har vært knyttet til å bistå søk- og redningsaksjonen. Nå blir fokuset å ivareta pårørende og mannskap best mulig. Når det gjelder klarlegging av hendelsen, så er dette et arbeid politi og havarikommisjon vil lede og redegjøre for, heter det i meldingen fra rederiet onsdag kveld.

Rederiet henviser til politi når det gjelder spørsmål knyttet til offentliggjøring av identitet til antatt omkommet.

Blir mottatt av kriseteam

Tromsø kriseteam er varslet og bistår mannskapet over telefon og vil ta imot de når de ankommer havn. Foreløpig befinner båten seg i søksområdet nord for Bjørnøya.

Ålesund kriseteam er også varslet og vil ta seg av pårørende og rederiets øvrige ansatte.