Årsmøtet i Norges Råfisklag avholdes på Radison Blu hotell i Tromsø tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

Her er programmet for tirsdagen:

  • 10.00 Konstituering og åpningstale ved styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen
  • 11.00 «Markedenes krav til dokumentasjon av bærekraft – hvordan ligger fiskerinæringen an?»

- Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag.

- Innledning ved fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

- Innledning ved adm. direktør Christian Chramer, Norges sjømatråd

- Innledning ved professor Roger Larsen, UiT Norges arktiske universitet

- Innledning ved seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg, Nofima

- Innledning ved forsker Audun Iversen, Nofima

  • 12.00 Lunsj
  • 13.00 Fortsettelse: «Markedenes krav til dokumentasjon av bærekraft – hvordan ligger fiskerinæringen an?»
  • 14.30 Virksomhetsrapport 2022. Pris og markedssituasjonen 2023
    - Innledning ved avd. direktør Charles Aas
  • 15.30 Styrets beretning 2022 og kontrollkomiteens årsmelding 2022