Organisasjonssaken har ridd Norges Fiskarlag som en mare i flere tiår. Etter flere havarerte prosesser klarte de i fjor å slå sammen regionlagene til Nord og Sør Fiskarlag. Flere krevende avklaringer har likevel gjenstått - som fordeling av innflytelse og makt, og hvem som skal få organisere hvem.

Heller ikke i år klarte partene å bli enige om en vedtaksendring. Dermed er en tilbake til utgangspunktet.

– En nedstemming betyr at dagens regler videreføres, sier Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag.