Det sa Kjell Bjørnar Bakken da han la frem det som i realiteten var et utsettelsesforslag på vegne av Nord Fiskarlag.

Fra talerstolen ble det langt på vei bekreftet at fiskerne i nord er villig til å støtte en tredeling av makta, men ikke nå. Først krever de at utfordringene knyttet til dobbeltrepresentasjon utredes grundigere og behandles ute i organisasjonen, før en beslutning tas av landsmøtet i 2025.

Dobbeltrepresentasjon i Fiskarlaget:
  • Et medlem har innflytelse gjennom to medlemslag ved at det er personmedlem i et regionlag og fartøyet står både i regionlaget og Fiskebåt, eller kun i Fiskebåt.