Det sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran i en kommentar til at Russland i går ble kastet ut av ICES, det internasjonale havforskningsrådet.

På spørsmål om Norge vil følge ICES og se bort fra samarbeid i fiskeriforskningen fremover svarer Skjæran på epost til Fiskeribladet:

«Fra norsk side har vi stilt alt bilateralt samarbeid med russiske myndigheter i bero, med noen viktige unntak, som det operative samarbeidet om søk og redning, kyst- og grensevaktens operative kommunikasjon med russiske motparter og fiskerisamarbeidet. Norge vil fortsette både fiskerisamarbeidet og det bilaterale forskningssamarbeidet om fiskerispørsmål med Russland, og arbeide videre i ICES på vanlig måte.»

Russland er kastet ut av ICES og får dermed ikke være med i rådgivningen om fiskebestandene og være en medspiller i fiskeriforskningen på grunn av krigen i Ukraina. Foto: Shetland Fishermen's Association

– Til gjensidig nytte

– Hvilke konsekvenser får utestengelsen av Russland fra forskningssamarbeidet i ICES for fiskeriforskningen?

«Norske og russiske forskere har utviklet et godt samarbeide innen fiskeriforskning siden 1950-tallet. Dette er til gjensidig nytte, og det vil fortsette. Arbeidet i ICES når det gjelder rådgivning for de bestandene vi forvalter sammen med Russland, vil klart bli påvirket av at de russiske forskernes kompetanse nå ikke vil være tilgjengelig i ICES-prosessene så lenge suspensjonen blir opprettholdt. Vi må finne måter å samarbeide på som kan avbøte dette, og sikre en vitenskapelig rådgivning for kvotefastsettelsen for bestandene i de nordlige farvannene, når vi kommer så langt», skriver Skjæran i e-posten.

ICES er det øverste internasjonale havforskningsrådet som i praksis gir kvoteanbefalinger i alle fellesbestander som utnyttes av kyststatene rundt Nord-Atlanteren. Havforskningsinstituttet er den norske delen av ICES.

Nyhet på loddemøtet

Det var loddeforsker Georg Skaret fra Havforskningsinstituttet (HI) som slapp nyheten om eksklusjonen av Russland på et møte i Pelagisk Forening i dag, der den nylig avsluttede loddesesongen ble gjennomgått.

– Dette gir store konsekvenser i arbeidet med rådgivningen. Alt er nå litt i det blå. Samarbeidet med Russland om havforskningen er veldig viktig. Det blir bare spekulasjoner om Norge skal gå utenom ICES sin utkastelse av Russland, blir bare spekulasjoner nå, sa Skaret.

HI forklarer

HI skrev på sin hjemmeside onsdag:

ICES har foreløpig suspendert alle russisk deltakere fra alle ICES møter med virkning fra onsdag 30. mars.

Forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet (HI) er en av to norske delegater i ICES-rådet, som står bak avgjørelsen om å midlertidig utestenge russerne.

– Det er selvsagt trist at vi er i denne situasjonen, men det er realitetene vi må forholde oss til. Vi håper at suspensjonen blir kortvarig. Nå er det viktig å jobba for å finne gode løsninger på hvordan vi kan gjennomføre bestandsvurderinger og gi kvoteråd for bestandene vi deler med Russland i Barentshavet, sier Huse til HIs nettside.

ICES overvåker

ICES forklarer i en pressemelding grunnlaget for suspensjonen og viser til et enkelte medlemsland i ICES allerede har brutt forskningssamarbeidet med Russland. Den endelige avgjørelsen om at ICES stiller seg bak dette ble tatt av ICES sitt delegatråd i en avstamning onsdag.

«ICES Bureau (Executive Committee) vil overvåke situasjonen og, når det er hensiktsmessig, anbefale en reversering av denne suspensjonen», skriver ICES i pressemeldingen.

Torsk og lodde

Det er spesielt gjennom den norsk-russiske fiskerisamarbeidet og den årlige fiskeriavtalen mellom landene forskningen spiller en sentral rolle. Torsk og lodde er store arter i dette samarbeidet.

Det internasjonale havforskningsrådet – International Council for the Exploration of the Sea (ICES) – ble dannet i 1902 og har 20 medlemsland:

Belgia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA.