Da Nilsen og hans kollega Jan Sverre Trulsen skulle mønstre om bord på seismikkskipet «Ramform Vanguard», ble de nektet adgang til skipet. I stedet ble de henvist til følgefartøyene «Thor Frigg» og «7-Ocean», går det frem av en rapport fra surveyet (toktet – red.anm.), som Fiskeribladet har fått tilgang til.

Lovstridig

Rapporten er skrevet av Trygve-Rikkart Nilsen og er sendt til Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet. Den beskriver et forhold som Nilsen mener strider mot regelverket knyttet til fiskeriene og seismikk.